"Školení rozhodčích" dne 1.3.2014

Kategorie: Úřední deska Zveřejněno: sobota 8. březen 2014 14:10 Napsal admin

Dne 1.3. 2014 se konalo "školení rozhodčích" ve Svitavách. Jednání se konalo v salónku restaurace „ASTRA". Tohoto školení se mohl účastnit v podstatě kdokoliv (ohláška byla i zde na Stoupáku). Zajistil by si tím razítko z této "akce" a stal se tak oficiálním vyškoleným rozhodčím.

Samozřejmně, že to nebylo jediným cílem a tak se probíraly i další organizační a provozní věci. Seznam s detaily pro naše čtenáře vytvořil Jaroslav Kuba ml., jemuž děkujeme. Přednášejicími byli Ivan Hořejší a Petr Cejnar... více v článku

 

 

Probíralo se několik témat. Od základních pravidel až po pojištění modelářů. Nemalou část školení zabral „Doplněk X" o jehož další verzi se prý bude jednat v nejbližší době.
Na předchozí konferenci byl zvolen jako předseda Komise elektroletců Ivan Hořejší, který nahradil Jaroslava Nezhybu.

Organizační struktura FAI.
Jediný výkonný výbor FAI je takzvané plénum, které se schází v jarním termínu. Každý národní aeroklub má svého delegáta. Náš delegát je Tomáš Bartovský. Zasedání pléna projednává agendu. Agenda má pro letošní rok 82 stran. Obsahuje změny a schvalování nových pravidel. Dále obsahuje volby předsednictva a volby do subkomisí. Subkomise se sejdou den před zahájením pléna, předseda na plénu přednese usnesení subkomise. Zápis z pléna obsahuje schválené změny, které mohou začít platit od ledna příštího roku.

Pojištění modelářů
Probíralo se také pojištění modelářů, kteří jsou členem SMČR. Zajímavá byla diskuse na téma výjimka z pojištění na základě selhání počítačového nebo mikro čipu. Tato výjimka je prý ve smlouvě mezi SMČR a Kooperativou. Podle mého by se dala aplikovat skoro na každou havárii RC modelu kromě klasického pádu na ruce. Dále bylo řečeno, že z pojištění jsou vyjmuti Vaši rodinní příslušníci! Pojištění se týká soutěží a klubem oznámených tréninkových letů. O tréninkovém letu musí existovat záznam v klubovém deníku. Např. tréninky jsou každý všední den od 16:00 do 20:00hod.

Označování letadel licencí
Dále se probíralo označení letadel licencí, národní licence i FAI licence by měla být na levém křídle o minimální velikosti písma 25mm. FAI licence vyžaduje také označení každé oddělitelné části modelu jednoznačným identifikátorem o velikosti písma minimálně 10mm. Soutěže v České republice se mohou létat i na mezinárodní FAI licenci. Ve světě je FAI licence nutná.

Informace pro rozhodčí
Z informací pro rozhodčí bych vypíchl hlavně to, že „Samoměření" nezakazuje ani neovlivňuje žádný předpis FAI. Výše startovného je čistě na pořadateli závodu, ale musí být uvedena v propozicích a pozvánce na soutěž minimálně 14 dní předem. Postup při podání protestu je následující. Protest podává neprodleně závodník řediteli závodu. Ten může rozhodnout o tom, zda protest uzná. Pokud s jeho rozhodnutím závodník nesouhlasí, podává protest jury. Jury rozhoduje bez účasti závodníka a rozhodnutí je konečné.

Pokud se na soutěži použije nějaká místní úprava, musí být oznámena v propozicích a v pozvánce na soutěž. Není možné místní úpravou omezit základní pravidla kategorie. Je možné třeba zmenšit velikost startoviště.

Schvalování Mistrovství republiky v kategorii FAJ probíhá v komisi šéftrenérů elektro kategorií na základě návrhu šéftrenéra kategorie. Po schválení mistrovství je možné zvolit pořadatele závodu.

Ostatní

  1. Jedna z věcí, která byla na školení řečena je, že v žádném zákoně ani předpisu není řečeno, že model nesmí letět výš než 300m. Prý je to pouze nebezpečné. Projednávala se také možnost zvýšení limitu hmotnosti modelu z 20kg. Pokud bude model vážit do 25kg tak bude podléhat pouze nějaké zjednodušené evidenci. Nebude potřeba povolení od UCL.
  2. Jeden z přítomných přivezl ukázat nové vario od JETI, které by možná mohlo splňovat všechny požadavky na výškoměr pro F5J. Dá se pomocí firmwaru zabránit odesílání údajů o výšce a stoupání do Jetiboxu.

    JETI - 1JETI - 2
  3. Po krátké přestávce na oběd se rozběhla diskuze na různá témata, která trápila přítomné rozhodčí.
  4. Dále byla upřesněna pozice Stoupáku v rámci celého SMČR jako zveřejňování výsledků a žebříčků.

Pro mě byla schůzka rozhodčích zajímavá. Doufám, že i to málo co jsem ze schůzky pochytil a uvedl v tomto článku bude prospěšné i lidem, co se nezúčastnily.

Jaroslav Kuba ml.

Zobrazeno: 8031

Stoupák.cz je nezávislým komunitním webem. Pokud máte cokoliv, co by jste chtěli zde uveřejnit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se podělíme o zajímavé informace, reportáže nebo návody.

Weby přátel

hawk

dnz

Chceš tu být ? napiš nám

Koho podporujeme a kdo nás ?

Chceš tu být ? napiš nám